Handelsbetingelser

Omfang

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb i Bipak Webshop. Både privatpersoner og erhvervsdrivende kan handle i Bipak Webshop til levering i Danmark.

Priser for varer

Prisen for en vare er angivet ud for varen på hjemmesiden. Prisen er angivet inklusive moms, men eksklusive fragt og gebyrer. Det er varens pris på købstidspunktet, som kunden skal betale. 

Forsendelse/transport

Bipak Webshop bestemmer forsendelses-/transportmåden, hvilket blandt andet kan være aktuelt ved porøse varer og/eller porøs produktemballage. Bemærk at din ordre kan blive leveret af flere fragtfirmaer, alt afhængig af hvilke varer du har bestilt. Har du brug for at vide hvilket fragtfirma vi anvender kan du kontakte vores kundeservice.

Afhentning

Kunden kan ved bestillingen vælge "afhentning", som derefter kan foretages på Bipaks dresse. Bipak Webshop sender en email - og en SMS, hvis kontakt via SMS er valgt af kunden - til kunden, når varen er "klar til afhentning", hvorefter Bipak Webshop trækker betalingen for købesummen på kundens konto. Se dog hertil nedenfor afsnit 6. for så vidt angår specialfremstillede varer.
Ved afhentningen skal kunden fremvise email- og/eller SMS-bekræftelsen fra Bipak Webshop samt gyldig billed-legitimation. Varer bestilt til afhentning skal være afhentet senest 30 dage efter meddelelsen til kunden om "klar til afhentning", hvorefter kunden har fortabt enhver rettighed vedrørende købet.

Betaling

Der tages ikke gebyr ved betaling med betalingskort.
Betalingstransaktionen foregår via en sikret, krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). 
Betalingsbeløbet trækkes tidligst på betalings-/kreditkortet, når varerne afsendes fra Bipak Webshop / meldes klar til afhentning. Ved køb af specialfremstillede varer, jf. afsnit 6.b., 2. punkt, kan Bipak Webshop trække betalingsbeløbet, allerede når fremstillingen påbegyndes, hvis du forinden har accepteret dette. 
Varer købt i Bipak Webshop kan ikke betales via Netbank. 
Når kunden betaler med et betalingskort, er kunden sikret mod misbrug uden selvrisiko, idet betalingen sker via SSL. Endvidere kan en kunde i tilfælde af misbrug forlange, at kortudstederen (af et i Danmark udstedt betalingskort)/betalingsformidleren tilbagefører en betaling til kundens betalingskortkonto. Angående hæftelses- og ansvarsregler i øvrigt henvises til blandt andet Lov om betalingstjenester.

Reklamations- og fortrydelsesret

Reklamationsret

Hvis der foreligger en berettiget og rettidig reklamation angående en vare købt i Bipak Webshop, foretager Bipak Webshop ét af følgende punkter, dog under hensyntagen til den til enhver tid gældende, ufravigelige danske købelovgivning:  

  • bytter varen
  • får varen repareret/udbedret, 
  • tilbagebetaler købesummen. 

Kunden kan reklamere over en vare købt i Bipak webshop via mail på kundeservice@bipak.dk. I mailen skal der være en fyldestgørende beskrivelse af reklamationen. Vedhæftet mailen skal der være en udskrift af kvitteringen og/eller fakturaen samt et eller flere billeder som dokumentation for reklamationen. 

Alternativt ved at medbringe varen samt kvittering og/eller faktura til Bipaks fysiske adresse. Reklamation skal ske i henhold til reglerne herom i købeloven. Reklamation skal således ske indenfor rimelig tid efter, at manglen er opdaget, dog senest to år efter købsdatoen, med mindre andet fremgår af loven. Reklamerer du inden for to måneder efter at du har opdaget fejl eller mangel, vil det altid være rettidigt. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med returneringen til Bipak Webshop. Hvis reklamationen er berettiget og rettidig, refunderer Bipak Webshop den af kunden betalte returporto/-fragt, jævnfør nedenfor angående købesummen. Bipak Webshop skal betale portoen/fragten i forbindelse med fremsendelsen af en ombyttet eller repareret/udbedret vare til kunden. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med Bipak Webshops returnering af varen til kunden, hvis kundens reklamation ikke var berettiget eller rettidig. 

Hvis kunden sender varen retur til Bipak Webshop, overføres købesummen til den kreditkort-konto, hvorfra der er sket betaling.

Fortrydelsesret

Du har altid i følge loven 14 dages fortrydelsesret ved onlinekøb. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din vare, får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis, eller får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved support på tlf: 41 42 88 78, eller mail: kundeservice@bipak.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.


Varer undtaget fortrydelsesretten
1. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
2. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
3. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
Du mister din fortrydelsesret, hvis;
- du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.
Kunden hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: 
Bipak webshop, Rådhusgade 47, 4780 Stege.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
Virksomheder og offentlige institutioner har som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, med mindre andet er skriftligt aftalt med Bipak.

Fejllevering

Hvis Bipak Webshop har fremsendt en forkert vare i forhold til kundens bestilling, refunderer Bipak Webshop portoen/fragten i forbindelse med kundens returnering af den fremsendte, forkerte vare til Bipak Webshop ved at indbetale beløbet til den kreditkort-konto, hvorfra der er sket betaling.

Personoplysninger

Bipak Webshop følger til enhver tid den gældende fortrolighedspolitik, som i øvrigt gælder ved brug af Bipaks hjemmeside bipak.dk på Internettet, og som kan læses under menupunktet Om Bipak, Fortrolighedspolitik.
På grund af Bipak Webshops struktur er der dog følgende ændringer, som gælder særligt for Bipak Webshop:
- Bipak Webshop sletter på anmodning fra kunden personlige oplysninger. Dette gælder imidlertid ikke de oplysninger, som kunden har oplyst under ”Faktureringsoplysninger” i forbindelse med bestillingen, idet disse oplysninger knytter sig til ordrer, som ikke kan slettes. Dog sker der sletning efter udgangen af købsåret med tillæg af 5 yderligere år iht. lovgivningen om bogføring.

Force majeure

Bipak tager forbehold for forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr

Kontaktoplysninger

Bipak kan kontaktes her:
Adresse: Bipak, Rådhusgade 47, 4780 Stege.
Email: kundeservice@bipak.dk
Telefon: +45 41 42 88 78
CVR-nr. 28651392.

Ikrafttræden

Disse Salgs- og leveringsbetingelser er trådt i kraft den 1. april 2018 kl. 06.25 og gælder for alle køb i Bipak Webshop fra og med nævnte dato.